Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2020-12-01

Programos FLAG-ERA 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. balandžio...
2021-02-15

2021 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo...
2020-11-16

EuroNanoMed 3 programos 2021 m. kvietimas

Paskelbtas 12-as tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2021 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 21 d., išsamiosios – iki 2021 m. birželio 10 d.
2020-10-27

Kvietimas teikti paraiškas trumpalaikių (reikminių) tyrimų (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizės ir diagnostikos diegimo (suderinus su SAM), susijusių su COVID-19, projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą Ateities ekonomikos DNR plano veiksmui „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“ įgyvendinti.
2020-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus,  skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2021 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2020-10-09

IX kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2020-10-05

2020 m. programos „Biodiversa“ paraiškų konkursas

Paskelbtas  biologinės įvairovės mokslinius tyrimus koordinuoti ir finansuoti skirtos programos „Biodiversa“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Sunykusių ekosistemų ir jų biologinės įvairovės atstatymas ir išsaugojimas“. Šis paraiškų konkursas...
2020-09-30

Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, III kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 23
2020-09-17

II kvietimas teikti paraiškas projektams 2021–2022 m. įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021-2022 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa). Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00.
2020-08-10

V kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia V kvietimą teikti paraiškas...
2020-06-29

II kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021–2022 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“.
2020-06-29

X kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2021–2024 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia X kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
2020-06-15

2020 m. kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos–Lenkijos mokslo projektams vykdyti DAINA 2

Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos nacionalinis mokslo centras (lenk. Narodowe Centrum Nauki) skelbia DAINA2 paraiškų konkursą dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos mokslo projektams vykdyti. Kvietimas skelbiamas abiejose šalyse. Paraiškos DAINA2...
2020-06-10

2020 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui – iki 20 000 eurų....
2020-06-03

IV kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22 poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ 2020-2021 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti...
2020-05-20

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas), skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms...
2020-05-05

Kvietimas paramai gauti rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m....
2020-04-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2020 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2020-04-01

Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektus, skirtus sprendimams dėl COVID-19 pandemijos padarinių parengti

Lietuvos mokslo taryba, reaguodama į koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 kilusią  pasaulinę pandemiją ir jos pasekmes, kviečia visų mokslo sričių mokslininkus teikti paraiškas trumpalaikių taikomųjų mokslinių tyrimų projektams.
2020-03-31

JPIKP „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ kvietimas „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" (angl. Cultural...
1 2 3 4 5 6 7 ... 22 23 24