Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2021-12-15

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2022 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus retų ligų diagnostikos srityje. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu,...
2021-11-15

Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse.
2021-10-18

Partnerystės „Biodiversa+“ 2021 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas  biologinės įvairovės mokslinius tyrimus finansuoti skirtos „Europos horizontas“ programos partnerystės Biodiversa+, skirtos biologinei įvairovei išsaugoti, kad būtų užtikrinta gyvybė Žemėje, konkursas teikti paraiškas. Paraiškas,...
2021-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2022 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2021-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2022 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2022 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2021-09-06

X kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia X kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2021-09-03

2021 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms...
2021-06-30

XI kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2022–2025 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XI kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
2021-06-15

2021 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti Lietuvos-Japonijos bendrus projektus

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui –...
2021-03-15

Programos M-ERA.NET2 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. birželio 15 d....
2021-03-12

Programos QUANTERA 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos QUANTERA kvietimas teikti paraiškas tyrimams kvantinių tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. gegužės 13 d. 17 val....
2021-03-08

V kvietimas teikti paraiškas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25 pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ 2021-2022 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti...
2021-03-10

CHANSE kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklo HERA ir tarptautinių socialinių mokslų tyrimus Europoje skirtos finansuoti programos NORFACE tarptautinis paraiškų teikimo konkursas CHANSE (angl. Collaboration of Humanities...
2021-03-01

2021 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas vykdyti bendrus mokslo projektus 2022–2023 metais. Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 4 d. 17 val.
2021-02-18

Kvietimas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti MTEP projektus, skirtus tirti COVID-19 pandemijos ir jos sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius (atnaujintas)

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuoti Aukšto lygio tyrėjų grupių mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius...
2021-02-01

Programos ENUTC 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ programos „Miestų transformacijos galimybių stiprinimas“ (angl. Urban Transformation Capacities, toliau – ENUTC) paraiškų konkursas.
2021-01-27

Programos CHIST-ERA  kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse.
2021-01-22

III kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24 poveiklę „ Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ 2021 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti...
2021-01-14

13 Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo paraiškų konkursas: ERA-NET COFUND JPIAMR-ACTION 2021 HARISSA

Paskelbtas tarptautinis ERA-NET COFUND programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams tyrimams: „„Vienos sveikatos“ principu grįstos priemonės bakterijų atsparumo...
2020-12-16

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams, kurių rezultatai orientuoti į retomis ligomis sergančius pacientus. Trumpąsias...
1 2 3 4 5 6 7 ... 22 23 24