Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2023-01-16

Programos JPIAMR-ACTION 2023 m. paraiškų konkursas (DISTOMOS)

Paskelbtas tarptautinis programos JPIAMR-ACTION 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – „Inovatyvūs metodai, įrankiai ir technologijos antimikrobinio atsparumo diagnostikai ir monitoringui“ (Development of innovative...
2023-01-13

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (HealthEquity)

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health antrasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Visuomenės sveikatos stiprinimas per sveikos mitybos įpročių, fizinio aktyvumo...
2023-05-25

Tarptautinis humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklo „HERA” kvietimas „Krizės“

Paskelbtas tarptautinis humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklo „HERA” kvietimas „Krizės“ (angl. Crisis - Perspectives from the Humanities).
2023-01-09

Programos NEURON 2023 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis programos NEURON 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health.
2023-02-13

2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo...
2022-12-12

Europos jungtinės programos „Retos ligos“ 2023 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases.
2022-12-08

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (CARDINNOV)

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health pirmasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Novatoriškos širdies ir kraujagyslių ligų gydymo strategijos“ (Research...
2022-11-03

Programos CHIST-ERA 2022 metų kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas kasmetinis tarptautinis programos CHIST-ERA 2022 metų paraiškų konkursas finansuoti informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų projektus.
2022-10-17

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2023 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2022-10-17

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2023 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2023 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2022-10-05

Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas „Open&Re-usable Data & Software”

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA paraiškų konkursas „Open & Re-usable Research Data & Software“ finansuoti atviriems ir pakartotinai naudojamiems tyrimų duomenims skirtus informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų...
2022-09-22

Europos partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis urbanistikos srities „Europos horizonto“ partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai (toliau – DUT, angl. Driving Urban Transitions) “ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Kvietime...
2022-09-13

XII kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2022-09-09

Europos partnerystės „Biodiversa+“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis biologinės įvairovės „Europos horizonto“ partnerystės „Biodiversa+“ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Biologinės įvairovės ir ekosistemų pokyčių stebėjimo tarptautiniu mastu, skirto mokslui...
2022-09-07

Europos partnerystės „Water4All“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės vandens saugumo planetoje „Water4All“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Vandens išteklių valdymas: atsparumas, prisitaikymas prie ekstremalių hidroklimato reiškinių jų poveikio...
2022-07-28

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms.
2022-06-23

Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama gerinti mokslinių (meno) tyrimų kokybę ir konkurencingumą, didinti mokslinių (meno) tyrimų aplinkos patrauklumą bei skatindama efektyviai naudoti, atnaujinti ir plėtoti esamą mokslinių (meno) tyrimų bazę, skelbia...
2022-06-22

2022 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui –...
2022-06-16

XII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2023–2026 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
2022-05-31

Kvietimas teikti pasiūlymus konkurso būdu finansuojamų doktorantūros temų atrankai

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu valstybės finansuojamų doktorantūros temų.
1 2 3 4 5 6 7 ... 22 23 24