Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2023-03-09

Programos FLAG-ERA 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“.
2023-03-01

2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas vykdyti bendrus mokslo projektus 2024–2025 metais.
2023-02-21

I kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ projektams 2023–2026 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2023–2026 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“.
2023-02-13

Europos partnerystės SBEP 2023 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ tvarios mėlynosios ekonomikos partnerystės SBEP kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Kelias į priekį: klestinti ir tvari mėlynoji ekonomika šviesesnei ateičiai“.
2023-01-31

Programos QUANTERA 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos QUANTERA kvietimas teikti paraiškas tyrimams kvantinių tyrimų srityse. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2023 m. gegužės 11 d.
2023-01-13

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (HealthEquity)

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health antrasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Visuomenės sveikatos stiprinimas per sveikos mitybos įpročių, fizinio aktyvumo...
2023-02-13

2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo...
2022-11-03

Programos CHIST-ERA 2022 metų kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas kasmetinis tarptautinis programos CHIST-ERA 2022 metų paraiškų konkursas finansuoti informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų projektus.
2022-10-17

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2023 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2022-10-17

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2023 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2023 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2022-10-05

Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas „Open&Re-usable Data & Software”

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA paraiškų konkursas „Open & Re-usable Research Data & Software“ finansuoti atviriems ir pakartotinai naudojamiems tyrimų duomenims skirtus informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų...
2022-09-22

Europos partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis urbanistikos srities „Europos horizonto“ partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai (toliau – DUT, angl. Driving Urban Transitions) “ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Kvietime...
2022-09-13

XII kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2022-09-09

Europos partnerystės „Biodiversa+“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis biologinės įvairovės „Europos horizonto“ partnerystės „Biodiversa+“ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Biologinės įvairovės ir ekosistemų pokyčių stebėjimo tarptautiniu mastu, skirto mokslui...
2022-09-07

Europos partnerystės „Water4All“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės vandens saugumo planetoje „Water4All“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Vandens išteklių valdymas: atsparumas, prisitaikymas prie ekstremalių hidroklimato reiškinių jų poveikio...
1 2 3 4 5 6 7 ... 22 23 24