Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2022
2023
IV I II III
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA 10.05 - 12.14      
11.03 - 02.02    
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ (EJP RD) 12.12 - 06.14  
JPIAMR-ACTION   01.10 - 07.04
NEURON   01.09 - 06.29  
ERA4Health 12.07 - 06.15  
 
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Mokslinės išvykos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) Nuolatinis kvietimas
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama doktorantams (už studijų rezultatus) 10.17 - 12.15      
Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 04.04 - 12.31      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 02.01 - 12.31      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė