Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2023
I II III IV
Valstybės užsakomieji tyrimai
Informacinių technologijų mokslo programa    
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai    
Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste (PTP) 02.21 - 03.31      
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai
Technologinės plėtros projektai 03.24 - 04.24    
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai    
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
ERA4Health 12.08 - 06.15    
EUROSTARS 3 02.10 - 04.13 07.14 - 09.14  
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ (EJP RD) 12.12 - 06.14    
FLAG-ERA 03.09 - 06.01    
HERA programos   06.01 - 09.30  
JPIAMR-ACTION 01.16 - 07.04  
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 02.13 - 05.02    
Lietuvos–Ukrainos programa 03.01 - 05.03    
M-ERA.NET 03.01 - 11.21
NEURON 01.09 - 06.29    
QuantERA 01.26 - 05.11    
SBEP 02.13 - 04.14    
THCS 03.22 - 06.13    
Paramos
Mokslinės išvykos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) Nuolatinis kvietimas
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)   04.15 - 05.15    
Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 01.01 - 12.31
     
Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti    
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 01.01 - 10.30
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Priemonės tyrėjų rengimui ir karjerai
Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra)      
Podoktorantūros stažuotės    
Studentų tyrimai      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė