Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2022
2023
II III IV I
Valstybės užsakomieji tyrimai
Reikminių tyrimų projektai 05.16 - 05.31      
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai    
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA      
ERA PerMed 12.13 - 06.14      
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ 12.14 - 06.15      
JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ 03.09 - 09.05    
JPIAMR-ACTION 01.11 - 07.05    
04.12 - 06.14      
Lietuvos-Japonijos bendri projektai      
M-ERA.NET 03.15 - 11.17  
NORDFORSK: Ateities profesinis gyvenimas 03.21 - 06.21      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Konkursinė doktorantūra      
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)     10.17 - 11.15  
Parama doktorantams (už studijų rezultatus)     10.17 - 12.15  
Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 04.04 - 12.31  
Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti    
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 02.01 - 12.31  
Podoktorantūros stažuotės 05.11 - 06.30      
Studentų tyrimai semestrų metu 04.29 - 06.10      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė