Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2023
2024
IV I II III
Valstybės užsakomieji tyrimai
Informacinių technologijų mokslo programa      
Pasiūlymai dėl reikminių tyrimų temų Nuolatinis kvietimas
Reikminių tyrimų projektai      
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai 09.04 - 10.04      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA+ 09.11 - 11.10      
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA    
DUT 09.01 - 11.21      
ERA4Health  
 
EUROSTARS 3   01.12 - 03.14    
JPIAMR-ACTION  
Lietuvos–Lenkijos projektai    
M-ERA.NET 03.01 - 11.21      
NEURON    
NORDFORSK: Žaliasis perėjimas 09.13 - 12.05      
WATER4ALL 09.12 - 11.13      
JAV-Ukrainos-Baltijos šalių ir Lenkijos iniciatyva IMPRESS-U Nuolatinis kvietimas
Paramos
Mokslinės išvykos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) Nuolatinis kvietimas
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms) 10.16 - 11.15   04.15 - 05.15  
Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 01.01 - 12.31      
Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti      
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 01.01 - 10.31      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė