Pradžia EN

DUT

Europos partnerystė „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai“ (angl. Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT) yra Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „Miestų Europa“ tęsinys. Šia partneryste siekiama padėti miestams įveikti kylančius iššūkius ir, pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, vietos valdžios institucijoms, verslui ir piliečiams savo regionuose pritaikyti pasaulines miestų kaitos strategijas. DUT turėtų paskatinti imtis pokyčių, kurie būtini užtikrinant tvarią miestų ateitį ir geresnę gyvenimo kokybę juose.

Šiuo metu DUT partnerystė vienija atstovus iš nacionalinių ir regioninių politiką formuojančių, finansuojančių bei su miestų plėtros politika susijusių institucijų – iš viso daugiau kaip 60 partnerių iš 27 šalių, suinteresuotų investicijomis į miestų mokslinius tyrimus ir inovacijas bei stiprinti miestų kaitai skirtą Europos inovacijų ekosistemą.

Remiantis JPI „Mietų Europa“ patirtimi ir pasiekimais, bus siekiama sukurti stiprią bendruomenę kaip pagrindą miestų kaitai ir mokslinių tyrimų bei inovacijų platformą bei jos žinomumą ir taip padėti miestams tapti tvaresniais, įtraukesniais ir tinkamesniais gyventi.

Lietuvos mokslo taryba administruoja DUT partnerystę Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

Daugiau informacijos – DUT partnerystės svetainėje.

 


Informaciją teikia Asta Aleksandravičienė tel. 8 676 18 297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)