Pradžia EN

Europos partnerystės, ERA-NET ir kitos koordinavimo veiklos

Lietuva dalyvauja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programose ir iniciatyvose, kurios įgyvendinamos pasitelkus programų „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ finansavimo instrumentus.

„Horizonto 2020“ lėšomis finansuota daugiau kaip 60 teminių sričių, kurias inicijavo nacionalines mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas vieniję tarptautinių ERA-NET, jungtinių programavimo iniciatyvų (JPI), Europos jungtinių programų (EJP) konsorciumai. Lietuvos mokslo taryba administruoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą 11-oje ERA-NET, jungtinio programavimo iniciatyvoje „Kultūros paveldas“, Europos jungtinėje programoje „Retos ligos“.

„Europos horizonte“ ERA-NET ir kitas finansavimo schemas keičia Europos partnerysčių programos. Siekiama bendromis Europos Komisijos ir partnerių iš privataus bei viešojo sektoriaus pastangomis įgyvendinti mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvas, kurios padėtų spręsti svarbiausius Europos iššūkius ir modernizuoti pramonę. Partnerystės yra viena pagrindinių „Europos horizonto“ priemonių, kuri reikšmingai prisidės prie ES politinių prioritetų įgyvendinimo.

Partnerystės buria mokslinius tyrimus finansuojančias nacionalines institucijas į konsorciumus skelbti tarptautinius kvietimus teikti paraiškas ir finansuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus. Partnerysčių projektus kofinansuoja Europos Sąjunga.

Lietuvos mokslo taryba dalyvauja Europos partnerysčių veikloje, sprendžia dėl dalyvavimo tarptautiniuose kvietimuose teikti paraiškas ir finansuoja laimėjusių projektų partnerius iš Lietuvos, konsultuoja Lietuvos pareiškėjus ir projektų vykdytojus.