Pradžia EN

HERA programos

HERA – humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklas (angl. Humanities in the European Research Area), vienijantis 26 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 25 valstybių. HERA vykdo jungtines mokslinių tyrimų programas, kuriomis siekia skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrimus Europoje, organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą ir taip koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas.

Lietuvos mokslo taryba yra HERA narė, administruoja HERA jungtines mokslinių tyrimų programas Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias šalies institucijas.

Lietuvoje skelbti trys paraiškų konkursai (2012 m., 2014 m. ir 2017 m.) finansuoti HERA programų „Praeities taikymai“ (2014–2019 m.) ir „Viešosios erdvės“ (2017–2022 m.) mokslinius turimus. HERA „Viešosios erdvės“ tikslas – vystyti įvairius požiūrius į viešąsias erdves, jos struktūrinių ir procesinių formavimų konceptualizavimą ir galimas išdavas ar pasekmes, pavyzdžiui, integraciją, atskirtį, suskaidymą, hibridizaciją, susivienijimą ar perdavimą.

HERA „Viešosios erdvės“ konkurso pirmajame etape buvo pateikta 217 trumpųjų paraiškų, antrajam etapui, t. y. teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 78 konsorciumai, kuriuose buvo 5 dalyviai iš Lietuvos. Finansavimas skirtas 20 tarptautinių projektų, juose Lietuvos institucijų nebuvo. Daugiau informacijos apie finansuojamus projektus galite rasti  HERA svetainėje.

HERA ir NORTHFACE programų tinklai įsitraukė į naują ERA-NET iniciatyvą CHANSE – Transformacijos: socialinė ir kultūrinė dinamika skaitmeniniame amžiuje. Kvietimą planuojama skelbti 2021 m. kovo mėn. Parengtos preliminarios CHANSE paraiškų konkurso temos. Informacija artimiausiu metu bus skelbiama tam dedikuotame tinklalapyje: www.chanse.org

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

 


Informaciją teikia Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 163 kab., įėjimas iš Tilto g.)