Pradžia EN

DUT

Partnerystė “Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai”

Partnerystė “Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai” (angl. „Driving Urban Transitions to a Sustainable Future“ - DUT) yra nauja Jungtinio programavimo iniciatyvos “Miestų Europa” (angl. JPI Urban Europe) programa, prasidedanti 2022 m. DUT partnerystė skirta padėti miestams įveikti iškylančius iššūkius. Pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, siekiama padėti vietos valdžios institucijoms, verslui ir piliečiams įgyvendinti pasaulines miestų kaitos strategijas konkrečioje vietovėje. DUT tikslas – paskatinti įgyvendinti būtinus miesto pokyčius, užtikrinant tvarią miestų ateitį ir geresnę gyvenimo kokybę miestuose.

DUT įgyvendinama kaip “Europos Horizonto” partnerystė, kurią sudaro daugiau nei 60 partnerių iš 27 šalių, įtraukiant nacionalinius ir regioninius politikos formuotojus, finansuotojus ir su miestais susijusius politikos veikėjus, siekiant investuoti į miestų mokslinius tyrimus ir inovacijas bei stiprinti Europos inovacijų ekosistemą, skirtą miestų kaitai. Remdamasi “JPI Urban Europe” laimėjimais, DUT siekia sukurti stiprią bendruomenę įgalinančią miestų kaitą ir gerai žinomą mokslinių tyrimų bei inovacijų platformą, kuri padėtų miestams tapti tvaresniais, įtraukesniais ir tinkamesniais gyventi.

Lietuvos mokslo taryba administruoja DUT partnerystę Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

Daugiau informacijos apie partnerystę ir būsimą kvietimą galite rasti DUT partnerystės tinklapyje.

 


Informaciją teikia Asta Aleksandravičienė tel. 8 676 18 297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt  (Tarptautinių programų skyrius)