Pradžia EN

EMBO laboratorijų kūrimo dotacijų programa

Lietuvos mokslo taryba pagal narystės su Europos molekulinės biologijos konferencijos (EMBC) sutartį dalyvauja Europos molekulinės biologijos organizacijos (EMBO) dotacijų programoje, skirtoje išvykusiems jauniesiems mokslininkams grįžti į savo šalį kurti laboratorijas ir, pasinaudojant sukaupta patirtimi, įgyvendinti savo mokslines idėjas (angl. Installation Grants, IG).

EMBO IG programa Europos Sąjungos šalių mokslininkai skatinami ankstyvame jų karjeros etape burti molekulinės biologijos tyrėjų grupę, dalintis patirtimi ir taip stiprinti mokslinę kompetenciją. Laboratorijos kuriamos šalyse narėse, joms vadovauja dirbantis mokslininkas, apsigynęs disertaciją ne anksčiau nei prieš 9 metus.

Dotacijas gavę mokslininkai tampa EMBO jaunųjų tyrėjų tinklo nariais, jiems teikiama profesinė parama, prieiga prie aukščiausio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūros. Jie taip pat turi galimybę gauti iki 10 tūkst. Eur dotaciją įrangai įsigyti, naudotis kita EMBO finansine ir informacine parama plėtoti ryšius ir ugdyti įgūdžius.  

EMBO tarptautinius laboratorijų kūrimo dotacijų konkursai rengiami vieną kartą per metus, atrinktus dotacijų projektus finansuoja šalys narės, kuriose tyrėjai planuoja kurti laboratorijas. Finansuojamų projektų skaičių sprendžia šalys narės, atsižvelgdamas į finansines galimybes. EMBO dotacijų laboratorijoms projektus Lietuvoje finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

Lietuva EMBC (tuo pačiu ir EMBO) nare tapo 2016 m. Nuo 2019 m. birželio ji yra visateisė Europos molekulinės biologijos laboratorijos (EMBL) valstybe nare.

 


Informaciją teikia Mokslo politikos ir analizės skyriaus viešojo administravimo specialistė Akvilė Andrulytė, tel. 8 676 16779, e. p. akvile.andrulyte@lmt.lt