Pradžia EN

Visuotinė dotacija (ES struktūrinė parama 2007–2013 m.)

Vykdant šį Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą finansuojami dvejų–ketverių metų trukmės tarptautinio lygio mokslininkų inicijuoti tyrimai, padengiant visas jų įgyvendinimui reikalingas išlaidas. Į Visuotinės dotacijos paramą gali pretenduoti šalies ir užsienio mokslininkai teikdami paraiškas atlikti tyrimus bet kokioje mokslo srityje. Mokslininkai taip pat gali rinktis Lietuvos mokslo ir studijų instituciją, su kuria jam paranku įgyvendinti projektą.

Visuotinės dotacijos priemonei įgyvendinti 2009–2015 metais iš viso skiriama 120 234 000 litų. Pagal priemonę finansuojama iki 100 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Priemonės tikslai:

  • Skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą;
  • Pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę;
  • Skatinti Lietuvos mokslo pažangą ir konkurencingumą pasaulyje.

 

 
Visuotinės dotacijos priemonė administruojama ESF lėšomis, įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslo tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vykdymas, projekto Nr. VP1-5.1-FM-01-V-02-001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.
 
Visuotinės dotacijos priemonė viešinama ESF lėšomis, įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslo tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vykdymas, projekto Nr. VP1-5.2-FM-01-V-02-001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.