Pradžia EN

Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ buvo vykdoma 2010–2013 metais. Šios programos tikslas – atskleisti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių socialinių reiškinių prigimtį, turinį, mastą, tendencijas, parengti strateginius sprendimus ir numatyti uždavinius ir rekomendacijas, kaip tokias grėsmes įveikti.

Programos projektai pirmą kartą sutelkė Lietuvos mokslininkų pajėgas gyventojų gerovės, demografinių procesų, socialinių problemų bei socialinės apsaugos politikos priemonėms tirti ir reikšmingai praplėtė šių sričių žinias. Atlikti tyrimai paskatino demografijos, sociologijos, psichologijos, kriminologijos ir gretimų mokslų plėtrą ir kokybę Lietuvoje, padidino mokslo tyrimų inovatyvumą ir tarptautiškumą, kartu atskleidė naujas spręstinas problemas.

Per ketverius metus programai skirta daugiau kaip 9,6 mln. Lt ir įgyvendinta daugiau kaip 40 projektų, kuriuos vykdė daugiau nei du šimtai mokslininkų iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Paskelbta daugiau kaip 20 mokslo monografijų bei studijų ir daugiau kaip 80 mokslo straipsnių įvairiuose periodiniuose akademiniuose leidiniuose. Sukurta naujų metodų, pateikta rekomendacijų ir praktinių siūlymų, kaip spręsti tyrimuose išryškintas problemas. Programos vykdymo moksliniai rezultatai apibendrinti kasmetinėse programos ataskaitose.