Pradžia EN

Lėtinės neinfekcinės ligos (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“ buvo vykdoma 2010–2014 metais. Šios programos tikslas buvo gauti naujų mokslo žinių, reikalingų sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui nuo šių ligų mažinti, parengti šių ligų profilaktikos strateginius principus, sukurti tobulesnius jų prevencijos ir diagnostikos metodus. Programos tikslų buvo siekiama sprendžiant du programos uždavinius:

  1. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių pokyčių reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, rizikai sirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir moksliškai pagrįsti šių ligų profilaktikos ir kontrolės strateginius principus;
  2. Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir ankstyvai diagnostikai.

Iš viso per penkerius metus programos projektams skirta beveik 5,5 mln. Eur, įgyvendinti 48 (iš jų 17 skirti pirmajam ir 31 antrajam uždaviniui spręsti) projektai, kuriuos vykdė 324 vykdytojai iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Publikuota daugiau kaip šimtas publikacijų žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę ir turinčiuose cituojamumo rodiklį, išleista viena monografija, registruotas 1 patentas Europos patentų biure bei pateiktos dvi paraiškos patentams gauti, parengtos metodinės rekomendacijos. Vykdant programos rezultatų sklaidą perskaityti 177 pranešimai, iš jų 130 tarptautinėse konferencijose. Programos vykdymo moksliniai rezultatai apibendrinti kasmetinėse programos ataskaitose.