Pradžia EN

Stažuotės Europos kosmoso agentūroje

Siekdama stiprinti jaunųjų tyrėjų kompetencijas kosmoso technologijų srityje, skatinti mokslo pažangos sklaidą, Lietuvos mokslo taryba rengia paraiškų konkursus stažuotėms Europos kosmoso agentūroje (EKA). Lietuvos mokslo tarybai ir EKA pasirašius bendradarbiavimo sutartį, paraiškų konkursai skelbiami nuo 2015 m. iki 2020 m. kartą per metus.

Paraiškų teikimas

  • Paraiškos stažuotėms teikiamos pagal kvietimą, kurį skelbia Lietuvos mokslo taryba.
  • Paraišką gali teikti fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, turintis Lietuvos Respublikos pilietybę, kartu su vykdančiąja institucija.
  • Paraiškos teikiamos pagal EKA nustatytas stažuočių temas, kurios yra skelbiamos kvietimo tekste.
  • Absolventas turi turėti ne žemesnį nei stažuotės temos aprašyme nurodytą išsilavinimą.

Finansuojamos veiklos

  • Parama nepertraukiamai stažuotei skiriama vieneriems kalendoriniams metams.
  • Stažuotės lėšos skiriamos padengti pragyvenimo, kelionės ir draudimo išlaidas. Lėšų suma apskaičiuojama remiantis patvirtintais fiksuotų įkainių dydžiais. Paprastai vienai stažuotei skiriama apie 30 000 eurų.

Paraiškų vertinimas ir sutartys

  • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas Lietuvoje pagal iš anksto nustatytus kriterijus.
  • Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus, sprendimas dėl finansuojamų stažuočių priimamas Europos kosmoso agentūrai patvirtinus siūlomus kandidatus.
  • Sutartis dėl stažuočių finansavimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Susiję dokumentai:

 


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 152 kab., įėjimas iš Tilto g.)