Pradžia EN

Parama mokslininkų vizitams

Parama mokslininkų vizitams buvo skirta įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas”. Finansuojant mokslininkų vizitus buvo stiprinami užsienyje dirbančių mokslininkų ir tyrėjų ryšiai su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, keltas mokslinių tyrimų lygis bei padėta pasirengti aukšto lygio užsienio mokslininkų pritraukimui į Lietuvą bei išvykusių iš jos mokslininkų reintegracijai.

Mokslininkų vizitai buvo finansuojami konkurso būdu šiose vizitų kategorijose:

  1. Atvykstantiems (mokslininkams iš užsienio):
  • dalyvavimas doktorantūros procese;
  • paskaitų (ar jų ciklų) skaitymas;
  • moksliniai tyrimai; dalyvavimas tarptautiniuose mokslo renginiuose, dalyvavimas mokslinėse išvykose.
  1. Išvykstantiems (mokslininkams iš Lietuvos):
  • dalyvavimas tarptautiniuose mokslo renginiuose;
  • dalyvavimas mokslinės veiklos išvykose.