Pradžia EN

Parama leidiniams išleisti

2015 m. Lietuvos mokslo taryba skyrė paramą mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidos leidiniams bei užsienio aukštųjų mokyklų vadovėliams išleisti. Šia parama buvo siekiama paskatinti Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų veiklą, kelti mokslo prestižą bei suaktyvinti mokslinių tyrimų sklaidą visuomenėje, skatinti, kad mokslo ir studijų institucijos būsimus tyrėjus rengtų remiantis naujausiais, pažangiausiais, pasaulinio lygio, taikomaisiais darbais.

Finansuotų leidinių pobūdis

Finansuotų leidinių skaičius

Vienkartiniai leidiniai (monografijos, studijos, mokslo darbai, straipsnių rinkiniai)

50

Kartotiniai leidiniai (periodiniai, tęstiniai mokslo leidiniai, mokslo populiarinimo leidiniai)

33

Informaciniai leidiniai (žodynai ir žinynai)

5

Kiti mokslinę vertę turintys leidiniai (katalogai, chrestomatijos, šaltinių publikacijos, pasakų sąvadai, moksliškai komentuoti vertimai)

12

Aukštųjų mokyklų vadovėlių, prieš tai išleistų užsienio leidyklose, vertimas ir leidyba lietuvių kalba)

11

Detalesnė informacija apie konkursą pateikta čia.