Pradžia EN

Parama doktorantams (iki 2017-12-31)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ nuo 2012 metų iki 2017 metų buvo skiriama konkursinė parama doktorantams, siekiant skatinti jų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Finansavimas kasmet buvo skiriamas pagal dvi paramos rūšis:

Doktoranto stipendija

Parama doktoranto akademinei išvykai

Suteikiama už akademinius pasiekimus ne didesnė kaip 8 bazinių socialinių išmokų dydžio stipendija per mėnesį.

Kartu su stipendija už akademinius pasiekimus vieną kartą per metus gali būti suteikta ne didesnė kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio parama kelionės į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinį tyrimą ar tyrimą ir (ar) meno kūrinį išlaidoms padengti.

Paraiškų konkursuose galėjo dalyvauti mokslo doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, aktyviai vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių.

2012–2017 metais skirta daugiau kaip 2200 stipendijų už akademinius pasiekimus ir daugiau kaip 300 paramų akademinei išvykai, iš viso už daugiau kaip 4,2 mln. Eur.

Daugiau kvietimų pagal šią Tarybos remiamos veiklos kryptį skelbti nenumatoma.