Pradžia EN

Kultūrinės plėtros projektai

I kvietimo Kultūrinės plėtros projektai buvo vykdomi 2013 m. liepą–2014 m. gruodį pagal dvi priemones: „1. Kompleksiniai kultūrinės plėtros moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai, pažinimu grįstos kultūros projektų kūrimas, jų poveikio Lietuvos visuomenei ir tarptautinei bendruomenei didinimas ir sklaida“ ir „2. Kultūrinių inovacijų moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai bei taikomoji plėtra: naujų inovatyvių paslaugų ir produktų kūrimas, tarpdalykinių tyrimų infrastruktūros bei tyrėjų kūrybinio potencialo stiprinimas“. Kvietimu buvo siekiama suteikti naują kokybę mokslo ir meno tyrėjų bendradarbiavimui bei tyrimų integracijai.

Per pusantrų metų įgyvendinta 14 projektų, kuriems buvo skirta iš viso 2 073,1 tūkst. Lt. Projektus vykdė 55 mokslininkai ir menininkai iš šių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų: Kauno technologijos universiteto (3 projektai), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (3), Vilniaus dailės akademijos (2), Vilniaus universiteto (3), VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos (1), Vytauto Didžiojo universiteto (2) ir partnerių. Daugumos projektų rezultatai svariai prisidėjo prie naujomis žiniomis grįstų kultūrinių inovacijų kūrimo, tarpdalykinių kultūros ir meno tyrimų plėtotės bei jų rezultatų pritaikomumo Lietuvos visuomenės ir kultūros poreikiams didinimo. Projektų vykdytojai, apjungdami meno, humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų žinias Lietuvos kultūros laukui pasiūlė naujų žinių, paslaugų ar produktų paketą, galintį svariai prisidėti prie Lietuvos kultūros ir mokslo plėtros.