Pradžia EN

Renginiai

Metai:
2021-12-09 Lietuvos mokslo taryba

Mokymai COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART) projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba š. m. gruodžio 9 d. rengia nuotolinius mokymus projektų, finansuojamų pagal 1 prioriteto priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, vykdytojams (COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART)).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10