Pradžia EN

Renginiai

Metai:
2019-11-19 Dublinas (Airija)

Airijos–Lietuvos mokslininkų partnerysčių paieškos renginys informacinių technologijų ir sveikatos mokslų srityse

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus į Airijos–Lietuvos mokslininkų partnerysčių paieškos renginį, skirtą programos „Horizonto 2020“ kvietimams teikti paraiškas informacinių technologijų ir sveikatos mokslų srityse.

2019-10-23 Rue Belliard 41-43, Briuselis

LINO biuras kviečia į partnerystės paieškos H2020 inovatyvių energijos kaupimo ir konversijos technologijų ir medžiagų tematikų paraiškų konkursuose renginį

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO kartu su Čekijos (CZELO) ir Slovakijos (SLORD) mokslo ryšių biurais Briuselyje kviečia Lietuvos tyrėjus į partnerysčių paieškos renginį, skirtą programos „Horizontas 2020“ inovatyvių energijos kaupimo ir konversijos technologijų ir medžiagų (angl. Innovative technologies and materials for energy storage and conversion) tematikų kvietimams teikti paraiškas.

2019-09-26 Lietuvos mokslo taryba

Informacinis IV reikminių tyrimų projektų paraiškų konkurso renginys

Lietuvos mokslo taryba š. m. rugsėjo 26 d. kviečia į informacinį renginį, skirtą paskelbtam IV kvietimui teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams, kurie bus įgyvendinami 2020–2021 metais.

1 2 3 4 5 6