Pradžia EN

Renginiai

Metai:
2018-05-29 Lietuvos mokslo taryba

Gegužės 29 d. vyks programos „Horizontas 2020“ srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinė diena

Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ (WIDESPREAD) informacinę dieną, skirtą „ERA Chairs“ ir „Twinning“ 2018 m. kvietimams pristatyti. Renginyje bus galima sužinoti ekspertų ir finansavimą laimėjusių projektų vykdytojų patarimus rengiantiems paraiškas.

2018-05-25 Lietuvos mokslo taryba

Informaciniai renginiai pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas studentų moksliniams tyrimams 2018–19 mokslo metais vykdyti

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius renginius pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ (2018/2019 mokslo metams).

2018-05-18 Lietuvos nuolatinė atstovybėje Europos Sąjungoje

Briuselyje vyks LINO tyrėjų partnerystės paieškos renginys vykdyti bendrus H2020 tematikos „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ projektus

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO rengia partnerysčių paieškos renginį tyrėjams, besirengiantiems H2020 tematikos „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ 2019 m. paraiškų konkursuose ir įgyvendinti šios tematikos mokslinių tyrimų projektus.

2018-05-17 Lietuvos mokslo taryba

2018 m. gegužės 17 d. vyks COST programos informacinė diena

Lietuvos mokslo taryba 2018 m. gegužės 17 d. 14 val. kviečia į COST programos informacinį renginį, skirtą susipažinti su viena ilgiausiai Europos mokslinių tyrimų erdvėje veikiančių tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programų mokslo ir technologijų srityje. Renginys vyks Lietuvos mokslo tarybos Mažojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

2018-05-10 Vilniaus universiteto Mažojoje Auloje, Universiteto g. 3, Vilniuje

Kviečiame į diskusiją „Glaudesnės mokslo ir diplomatijos partnerystės link“

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba ir Vilniaus universitetu organizuoja diskusiją „Glaudesnės mokslo ir diplomatijos partnerystės link“ (“Towards better interaction between science and diplomacy”).

1 2 3 4