Pradžia EN

Mokymai COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART) projektų vykdytojams

2021-12-09 Lietuvos mokslo taryba Registracija vyksta iki 2021-12-06

Lietuvos mokslo taryba š. m. gruodžio 9 d. rengia nuotolinius mokymus projektų, finansuojamų pagal 1 prioriteto priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, vykdytojams (COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART)).

Pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius (Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė).

Rekomenduojame renginyje dalyvauti už projektų įgyvendinimą atsakingus mokslo ir studijų institucijų darbuotojus. Renginyje bus pristatomos projektų įgyvendinimo sąlygos, projektų sutarčių keitimo sąlygos ir kiti su projektų įgyvendinimu susiję klausimai. Renginio programa.

Registracija – iki gruodžio 6 d.

Mokymai vyks „Microsoft Teams“ platformoje. Renginio nuoroda bus atsiųsta nurodytais elektroninio pašto adresais likus vienai dienai iki renginio.

Išsamesnę informaciją teikia:

Registracija jau baigta!