Pradžia EN

Kviečiame dalyvauti renginyje „Vandenilis: trūkstama dėlionės dalis siekiant klimato neutralumo?“

2023-03-21 Lietuvos nuolatinė atstovybė ES (Rue Belliard 41–43, Briuselyje)

Lietuvos mokslo tarybos Lietuvos MTEP ryšių biuras Briuselyje (LINO) kviečia dalyvauti renginyje „Vandenilis: trūkstama dėlionės dalis siekiant klimato neutralumo?“, kuris įvyks Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES (Rue Belliard 41–43, Briuselyje) š. m. kovo 21 d. 9.30–13 val. (CET laiku).

Renginio tikslas – aptarti žaliojo vandenilio vaidmenį ES energetikos sistemoje, ES iniciatyvas, skirtas vandenilio moksliniams tyrimams ir rinkai remti, bei pristatyti įvairią kiekvienos šalies veiklą vandenilio srityje. Be to, dalyviai turės galimybę užmegzti tarpusavio ryšius ir aptarti galimus bendradarbiavimo planus vandenilio srityje.

Renginį  organizuoja Lietuvos mokslo tarybos Lietuvos MTEP ryšių biuras Briuselyje (LINO), Kipro Europos biuras Briuselyje, NCBR biuras Briuselyje – Verslas ir mokslas Lenkijoje, Slovėnijos verslo ir mokslinių tyrimų asociacija, Eötvös Loránd universitetas, Nacionalinis mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų biuras Vengrijoje.

 

Preliminari renginio programa:

9.30 val.

Organizatorių sveikinimo žodis

9.40 val.

Žaliojo vandenilio apibrėžtis, paramos teikimas ir vaidmuo energetikos sistemoje

Europos Komisija, Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

10 val.

Tarpregioninių žaliojo vandenilio vertės grandinių kūrimas

„Vanguard“ iniciatyva – vandenilio bandomasis projektas

10.15 val.

Parama vandenilio ekonomikai kurti – 2023 m. darbo programos pristatymas

Clean Hydrogen Partnership

10.45 val.

Žaliojo vandenilio projektų idėjų pristatymas ir tinklaveika

12 val.

Renginio pabaiga ir tinklaveikos pietūs

Daugiau informacijos ir registraciją rasite čia.