Pradžia EN

Informacinis renginys Aukšto lygio MTEP (SMART) II kvietimo projektų vykdytojams

2020-10-20 Lietuvos mokslo taryba Registracija vyksta iki 2020-10-18

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinį renginį projektų, finansuojamų pagal 1 prioriteto priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, vykdytojams.

Informacinis renginys vyks 2020 m. spalio 20 d. ir bus vykdomas nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams programą.

Rekomenduojame informaciniame renginyje dalyvauti už projektų įgyvendinimą atsakingus mokslo ir studijų institucijų darbuotojus.

Renginyje bus pristatomos projektų įgyvendinimo sąlygos, projektų sutarčių keitimo sąlygos ir kiti su projektų įgyvendinimu susiję klausimai.

Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome registruotis iki spalio 18 d.

 

Užsiregistravę renginio dalyviai nurodytais el. pašto adresais bus pakviesti prisijungti prie nuotolinės transliacijos, kuri bus atsiųsta likus vienai dienai iki renginio.

Išsamesnę informaciją teikia:

Eglė Miltakienė, el. p. egle.miltakiene@lmt.lt, tel. 8 604 76394.

Renginio programa

Registracija jau baigta!