Pradžia EN

Apie galimybes vertinti COST paraiškas

2021-02-25 Lietuvos mokslo taryba

Kviečiame tyrėjus į Lietuvos ir Estijos mokslo ryšių biurų LINO ir ELO iniciatyva rengiamą seminarą apie COST – Europos tarpvyriausybinį bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje – teikiamas galimybes, kuriame ypatingas dėmesys bus skirtas ekspertinio paraiškų vertinimo procedūroms ir galimybėms tapti paraiškų vertintojais.

Seminaras rengiamas bendradarbiaujant su COST. Lietuvos dalyvavimą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Renginys vyks nuotoliniu būdu š. m. vasario 25 d., pradžia – 10 val. Programa ir informacija apie registraciją skelbiama LINO biuro svetainėje.