Pradžia EN

Radijo laidos ir reportažai

Laidų ciklas „Auganti Lietuva“ apie studentų atliktus tyrimus. Radijo stotis „Pūkas“, 2021 m.

Mobingo aukų patirčių struktūravimas nustatant atsako į priešišką elgesį tipus Evangelijoje pagal Luką ir Apaštalų darbuose (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0333)

Motinų-kūdikių tarpusavio sąveikų bei jų sąsajų su motinos emocine būsena tyrimas taikant vaizdo analizės metodą (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0258)

Daugiaciklių apkrovų įtakos 3D spausdinimo būdu pagamintų polimerinių avalynės elementų prototipų elgsenai tyrimas ir prognozavimas (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0157)

Darni architektūra: tarp paveldo ir inovacijų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0030)

Taninus kaupiančių Erikinių šeimos augalų poveikis periodontito sukėlėjams (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0079)

Žmogaus vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių nervinės diferenciacijos ir neurotrofinų genų raiškos tyrimas 3-D kultūrose (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0092)

Atnaujinamos asfalto dangos konstrukcijos atsparumo nuovargiui tyrimas priklausomai nuo asfalto apatinio sluoksnio armavimo tinklo rūšies (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0351)

Bendrakūros taikymas mados dizaine (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0065)

Virtualios ir papildytos realybės panaudojimo edukacijoje tyrimas (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0084)

Socialinės įtraukties link: žinių ir stigmatizuojančių nuostatų apie autizmą analizė studentų imtyje (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0297)

Laidų ciklas apie studentų atliktus tyrimus (pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“). Radijas „Kelyje“, 2018 m. :

Veiksnių, lemiančių vartotojų inovatyvių ir tradicinių finansinių paslaugų pasirinkimą, tyrimas (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0094)

Seksualinio priekabiavimo mažinimo galimybės Lietuvos studentų imtyje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0019)

Geometrinės fazės elementų ir jais generuojamų optinių impulsinių pluoštų eksperimentinis tyrimas (GeoPuls) (projekto Nr. 3.3-LMT-K-712-03-0054)

Blokatorių poveikio menturdumblio Nitellopsis obtusa tonoplasto joninių kanalų aktyvumui tyrimas „patch clamp“ metodu (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0008)

Meno idėjų ir kūrinių migracija Urugvajaus ir Argentinos lietuvių periodinėje spaudoje tarpukario laikotarpiu (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0019)

Motinos vaizdas šiuolaikinio jaunimo sąmonėje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0077)
Nudix hidrolazės NudC ir su ja sąveikaujančio baltymo įtakos mažųjų nekoduojančių RNR kiekiui bakterijose tyrimas (projekto Nr.  09.3.3-LMT-K-712-10-0083)
In vivo pelių modelio, skirto piktybinių navikų augimo / gydymo stebėjimui, kūrimas (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0002)

Laida apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą ir konkursinio finansavimo pricipus. Interviu su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku prof. D. H. Pauža. Žinių radijas, 2017 m.