Pradžia EN

Radijo laidos ir reportažai

Laidų ciklas apie studentų atliktus tyrimus (pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“). Radijas „Kelyje“, 2018 m. :

Veiksnių, lemiančių vartotojų inovatyvių ir tradicinių finansinių paslaugų pasirinkimą, tyrimas (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0094)

Seksualinio priekabiavimo mažinimo galimybės Lietuvos studentų imtyje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0019)

Geometrinės fazės elementų ir jais generuojamų optinių impulsinių pluoštų eksperimentinis tyrimas (GeoPuls) (projekto Nr. 3.3-LMT-K-712-03-0054)

Blokatorių poveikio menturdumblio Nitellopsis obtusa tonoplasto joninių kanalų aktyvumui tyrimas „patch clamp“ metodu (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0008)

Meno idėjų ir kūrinių migracija Urugvajaus ir Argentinos lietuvių periodinėje spaudoje tarpukario laikotarpiu (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0019)

Motinos vaizdas šiuolaikinio jaunimo sąmonėje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0077)
Nudix hidrolazės NudC ir su ja sąveikaujančio baltymo įtakos mažųjų nekoduojančių RNR kiekiui bakterijose tyrimas (projekto Nr.  09.3.3-LMT-K-712-10-0083)
In vivo pelių modelio, skirto piktybinių navikų augimo / gydymo stebėjimui, kūrimas (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0002)

Laida apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą ir konkursinio finansavimo pricipus. Interviu su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku prof. D. H. Pauža. Žinių radijas, 2017 m.