Pradžia EN

Vykdymo grupė

Konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ vykdymo grupė (patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2022-08-02 įsakymu Nr. V-476):

  1. Inga Vinogradnaitė (grupės pirmininkė), Vilniaus universitetas
  2. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universitetas
  3. Vida Montvydaitė, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės
  4. Laima Nevinskaitė, Lietuvių kalbos institutas
  5. Aidas Perminas, Vytauto Didžiojo universitetas
  6. Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas
  7. Eglė Vileikienė, LR vidaus reikalų ministerija