Pradžia EN

Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste (PTP)

Konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ tikslas – pasitelkiant aktualias įvairių mokslų krypčių teorines prieigas ir metodologinius įrankius kompleksiškai išanalizuoti visuomenės atsparumo ir veiksmingo krizių valdymo prielaidas, veiksnius, galimybes ir trikdžius.

Programai įgyvendinti 2023–2029 metais numatyti 2 tyrimų uždaviniai. Pagal juos vykdomi tyrimai finansuojami konkursų būdu iš LR valstybės biudžeto asignavimų.

1 uždavinys. Atlikus mokslinius tyrimus, nustatyti ir (ar) patikslinti su iššūkiais visuomenės atsparumui – mažu socialiniu solidarumu, nelygybe ir žema tolerancija įvairovei, silpstančiu ir (ar) kintančiu kultūriniu tapatumu, mažėjančia parama liberalios demokratijos institucijoms ir taisyklėmis grįstai pasaulio tvarkai, viešojo valdymo ribotu pajėgumu reaguoti į krizes, nepakankamu informaciniu raštingumu, prasta psichikos sveikata, sveikatai nepalankaus, netvaraus elgesio bei netvaraus vartojimo dideliu paplitimu ir kt. –  susijusius veiksnius, jungiant juos į sąsajų modelius, bei teikti moksliniais tyrimais grįstas rekomendacijas dėl intervencijų, skirtų palaikyti ir didinti visuomenės atsparumą.

2 uždavinys. Atlikus mokslinius tyrimus, nustatyti naujų ilgalaikių politinių, ekonominių, demografinių ir kultūrinių pokyčių (migracija, kintančios darbo formos, skaitmenizacija, kintantis tarptautinės galios balansas ir kt.) galimą poveikį visuomenės atsparumui, tų pokyčių  keliamas grėsmes ir atveriamas galimybes, įvertinti pokyčių poveikio valdymo būdus ir teikti moksliniais tyrimais grįstas rekomendacijas dėl intervencijų, skirtų stiprinti visuomenės ir jos politinių, ekonominių ir kultūrinių institucijų gebėjimą proaktyviai reaguoti į krizes.

Konkursinė prioritetinių mokslinių tyrimų programa „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“


Informaciją teikia Raimonda Rainytė, tel. 8 676 17926, e. p. raimonda.rainyte@lmt.lt