Pradžia EN

Projektų rezultatai

Projekto pavadinimas, vadovas(-ė), sutarties Nr.

Mokslo sritis, kryptis(-ys)

Rezultatai

Sveikatos srityje

Sistema virusų sklaidos kontrolei ir ekstremalių situacijų valdymui COVID-19 epidemijos sąlygomis 

Saulius Serva, Vilniaus universitetas

S-DNR-20-2

Gamtos mokslai
- Biochemija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

COVID-19 liga persirgusių asmenų psichologinės sveikatos ir neuropsichologinių rodiklių stebėsena

Aiste Pranckeviciene, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

S-DNR-20-5

Socialiniai mokslai
- Psichologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams pandemijų atvejais

Sonata Jarmalaitė, Nacionalinis vėžio institutas

S-DNR-20-10

Socialiniai mokslai

- Vadyba

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Programuojama virusų nukleorūgščių detekcija crIspr nukleazėmis

Mindaugas Stoškus, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

S-DNR-20-11

Medicinos ir sveikatos mokslai

- Medicina

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

COVID-19 valdymas pažangios terapijos metodais

Laimonas Griškevičius, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

S-DNR-20-12

Medicinos ir sveikatos mokslai

- Medicina

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

 Švietimo bei ugdymo srityse

Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška

Agnė Brandišauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas

S-DNR-20-1

Socialiniai mokslai

- Edukologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Įtraukusis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: vaikų elgesio valdymo modeliavimas

Giedrė Širvinskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

S-DNR-20-3

Socialiniai mokslai

- Psichologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje

Julija Melnikova, Klaipėdos universitetas

S-DNR-20-4

Socialiniai mokslai

- Edukologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Dirbtinio intelekto ir skaitmeninių technologijų panaudojimo sprendimai švietimo kokybei gerinti reaguojant į COVID-19

Eglė Staniškienė, Kauno technologijos universitetas

S-DNR-20-6

Socialiniai mokslai

- Edukologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Matematinio samprotavimo mokykloje tobulinimas

Rimas Norvaiša, Vilniaus universitetas

S-DNR-20-7

Gamtos mokslai

- Matematika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai

Brigita Miežienė, Vilniaus universitetas

S-DNR-20-8

Socialiniai mokslai

- Psichologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas

Alvyra Galkienė, Vytauto Didžiojo universitetas

S-DNR-20-9

Socialiniai mokslai

- Edukologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Vykdomi projektai ir jų santraukos skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade „Spektras“ (rasti galima pasirinkus bent šiuos du filtrus: ‚Valstybės užsakymai‘ (pasirenkant ‚Trumpalaikiai tyrimai sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse‘) ir ‚Baigti projektai‘).