Pradžia EN

I konkurso rezultatai

Konkursui paraiškas teikti buvo galima 2011 m. birželio mėnesį pagal abu šios programos uždavinius.

Iš viso konkursui buvo pateikta 20 paraiškų. Administracinės patikros reikalavimus atitiko visos paraiškos. Jas, kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 6 universitetai ir 3 mokslinių tyrimų institutai. 

Programos uždaviniai
Pateiktų paraiškų skaičius
Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius
Projekto vykdytojų skaičius
Vykdančiųjų institucijų skaičius
1 uždavinys 12 12 145 7
2 uždavinys 8 8 87 4
Iš viso: 20 20 232 11

Gamtos ir technikos mokslų komitetas, remdamasis ekspertų grupės ir programos vykdymo grupės siūlymais, 2011 m. rugsėjo 5 d. posėdyje patvirtino šiuos konkurso rezultatus:

Programos uždaviniai
Finansuojama projektų
Pripažinta nefinansuojamais
1 uždavinys 4 7
2 uždavinys 5 4
Iš viso: 9 11

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-130 konkursą laimėjusiems projektams (PDF) skirta iš viso 7 908 5000 litų, iš jų 2011 metais – 2 024 100 litų.