Pradžia EN

IV konkurso rezultatai

Teikti paraiškas buvo galima 2010 m. gruodžio – 2011 m. sausio mėnesiais. Vyko keturi konkursai pagal šias priemonių grupes:

  1. mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas;
  2. lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra ir plėtra;
  3. lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas;
  4. lituanistikos darbų leidyba.

Pirmajam ir antrajam konkursui buvo teikti mokslinio tyrimo projektai, trečiajam ir ketvirtajam – mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos projektai.

Iš viso buvo pateikta 130 paraiškų. Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateikta 121 paraiška, kurias, kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 10 universitetų, 5 mokslinių tyrimų institutai ir 2 muziejai.

Konkursas
Pateiktų paraiškų skaičius
Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius
Projekto vykdytojų skaičius
Vykdančiųjų institucijų skaičius
1-asis 55 53 135 12
2-asis 18 17 105 7
3-asis 20 16 45 7
4-asis 37 35 73 10
Iš viso: 130 121 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvieno konkurso paraiškoms vertinti buvo sudaryta atskira ekspertų grupė. Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis ekspertų grupių ir programos vykdymo grupės siūlymais, 2011 m. balandžio 11 d. posėdyje patvirtino šiuos konkurso rezultatus:

Konkursas
Finansuojama projektų
Vidutinis konkursas
Įrašyta į rezervinį sąrašą
Pripažinti finansuotinais, bet nefinansuojami
Pripažinti nefinansuojamais
1-asis 18 3,06 4 18 13
2-asis 5 3,60 0 4 8
3-iasis 8 2,50 0 4 4
4-asis 23 1,61 1 10 1
Iš viso: 54 2,41 5 36 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 2 287,8 tūkst. Lt, iš jų 2011 metais – 791,4 tūkst. Lt; 2-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 1 209,0 tūkst. Lt, iš jų 2011 metais – 334,4 tūkst. Lt; 3-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 176,4 tūkst. Lt, iš jų 2011 metais –161,4 tūkst. Lt; 4-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 714,8 tūkst. Lt, iš jų 2011 metais – 684,8 tūkst. Lt.

Iš viso IV kvietimo konkursus laimėjusiems 54 projektams 2011–2013 m. skirta ~4,38 mln. Lt, iš jų 2011 metais – ~1,97 mln. Lt.

I priemonių grupės projektų sąrašas (PDF)

II priemonių grupės projektų sąrašas (PDF)

III priemnoių grupės projektų sąrašas (PDF)

IV priemonių grupės projektų sąrašas (PDF)

Iš rezervinių projektų sąrašo papilytas IV priemonių grupės projektų sąrašas (PDF)

 

Rezervinis sąrašas (PDF)

 

Atgal