Pradžia EN

III konkurso rezultatai

III kvietimas teikti paraiškas vyko nuo 2010 m. kovo 22 d. iki balandžio 15 d. Kviesta teikti paraiškas pagal 2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 306 patvirtintoje „Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programoje“ numatytas 5 priemones: 1.4. monografijų, tęstinių mokslo studijų rengimas ir leidyba, 3.1. lituanistinės mokslinės literatūros sklaida lietuvių ir užsienio kalbomis; 3.3. tarptautinių lituanistikos mokslo renginių rėmimas; 4.1. lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų rengimas ir leidyba ir 4.2. edukacinių ir informacinių renginių rėmimas.

Iš viso konkurse buvo vertinamos 56 paraiškos, kurias pateikė 15 mokslo ir studijų institucijų. Projektuose dalyvavo 106 mokslininkai iš Lietuvos ir 4 iš užsienio mokslo įstaigų.

Didžioji dauguma pateiktų projektų – 40 – skirta mokslinių leidinių (monografijų, straipsnių rinkinių, konferencijos medžiagos) leidybai. 3 projektuose planuotas šaltinių publikavimas, 2 – skaitmeninių leidinių parengimui. 8 – renginių organizavimui, 3 mokslo populiarinimui (1 iš jų dokumentinio filmo sukūrimui).

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis programos vykdymo grupės ir ekspertų grupės siūlymais, 2010 m. gegužės 31 d. posėdyje patvirtino konkurso rezultatus. 32 projektams finansuoti iš programos lėšų iki 2010 m. pabaigos numatyta skirti 595 400 litų.

Konkursą laimėję projektai (PDF)