Pradžia EN

II konkurso rezultatai

II kvietimo konkursas vyko 2009 m. lapkričio 12 d. – gruodžio 18 d. ir kviesta teikti paraiškas pagal visas 2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 306 patvirtintoje „Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programoje” numatytas priemones.

Iš viso konkurse buvo vertinami 153 projektai, kuriuos pateikė 17 mokslo ir studijų institucijų. Projektuose dalyvavo 612 mokslininkų iš Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigų.

Konkursui pateikti projektai skyrėsi apimtimi ir veikla: vienuose buvo planuojamos veiklos pagal vieną priemonę, kiti buvo kompleksiniai, apimatys kelias mokslo kryptis ir net iki 8 priemonių. Paraiškas pagal tikslus, uždavinius ir numatytas veiklas sąlyginai suskirsčius į keturias grupes paaiškėjo, jog 95 iš jų planuoti moksliniai tyrimai ir mokslo kūrinių (šaltinių, monografijų, studijų) rengimas bei leidyba, kartu numatyta vykdyti ir kitas veiklas (išvykas, renginius ir kt.). Tokias paraiškas pateikė 14 mokslo ir studijų institucijų, bendra jų paraiškose nurodyta darbams atlikti suma – 17 588,3 tūkst. litų. 21 paraiška iš 8 mokslo ir studijų institucijų pateikta įgyvendinti mokslinius tyrimus, kurie siejasi su lituanistikos mokslinės informacijos išteklių skaitmeninimu ir duomenų bazių kūrimu ir kuriems prašomos skirti lėšos sudarė 7 870,03 tūkst. litų. Lituanistikos moksliniams žurnalams finansuoti iš 8 mokslo ir studijų institucijų gautose 27 paraiškose numatyta bendra suma sudarė 3 630,16 tūkst. litų. 10 paraiškų, kurias pateikė 5 mokslo ir studijų institucijos, skirtos lituanistikos renginiams organizuoti, šiems darbams numatant 529,3 tūkst. litų.

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis programos vykdymo grupės ir ekspertų grupių siūlymais, 2010 m. kovo 1 d. posėdyje patvirtino konkurso rezultatus. 79 projektams finansuoti iš programos lėšų iki 2012 m. pabaigos numatyta skirti 6 965,6 tūkst. litų, 2010 m. – 2 873,1 tūkst. litų.

Konkursą laimėję projektai (PDF)