Pradžia EN

II konkurso rezultatai

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ konkursui paraiškas teikti buvo galima 2011 m. vasario–kovo mėnesiais pagal šias programos uždavinių temas:

  • 1.3.1 Ateities energetikos technologijų optimaliam integravimui į energetikos sektorių reikšmingų veiksnių (technologinių, ekonominių, teisinių, aplinkosaugos ir kt.) identifikavimas ir technologijų integravimo metodologijos sukūrimas (I uždavinys, 1.3 priemonė);
  • 2.2.2 Energetiškai efektyvių medžiagų šiluminių, eksploatacinių, ir mechaninių savybių tyrimai bei prognozavimas, šilumos nuostolių mažinimo pastatuose ir jų papildomo apšiltinimo, konvekcinių reiškinių termoizoliacinėse medžiagose, klimato veiksnių įtakos atitvarų paviršinių sluoksnių būklei tyrimai (II uždavinys, 2.2 priemonė).

Iš viso konkursui buvo pateiktos 7 paraiškos. Iš jų 6 atitiko administracinės patikros reikalavimus. Viena paraiška atmesta pagal administracinės patikros 5 punktą (asmuo, vykdantis I kvietimo projektą, negali dalyvauti to paties uždavinio konkurse).

Ekspertiniam vertinimui pateiktos 6 paraiškos (PDF), kurias, kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 3 universitetai ir vienas mokslinių tyrimų institutas.

Tema
Pateiktų paraiškų skaičius
Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius
Projektų vykdytojų skaičius
Vykdančiųjų institucijų skaičius
1.3.1 3 3 30 3
2.2.2 4 3 48 3
Iš viso: 7 6 78 5

Gamtos ir technikos mokslų komitetas, remdamasis ekspertų grupės ir programos vykdymo grupės siūlymais, 2011 m. birželio 6 d. posėdyje patvirtino šiuos konkurso rezultatus:

Tema
Finansuojama projektų
Pripažinta nefinansuojamais
1.3.1 1 2
2.2.2 0 3
Iš viso: 1 5

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-82, konkursą laimėjusiam projektui (PDF) skirta iš viso 601 tūkst. Lt, iš jų 2011 metais – 246 tūkst. Lt.