Pradžia EN

I konkurso rezultatai

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ I kvietimo konkursui iš viso gautos 27 paraiškos, iš jų 24 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

3 paraiškos atmestos dėl šių priežasčių: kvietime nurodytais terminais turi būti įteiktas visų mokslininkų grupės narių pasirašytas įgaliojimas (1 paraiška); projekte turi būti numatyta, kad visi mokslininkų grupės nariai įsidarbins ne mažesniu kaip 0,25 etato krūviu (1 paraiška); projekto vadovas turi dirbti ne mažiau kaip 0,25 etato visą projekto vykdymo laikotarpį (1 paraiška).

Su administracinės patikros rezultatais bei, pasibaigus konkursui, su visų I kvietimo paraiškų vertinimu (išrašu iš apibendrintos ekspertų paraiškos vertinimo anketos) pareiškėjai gali susipažinti adresu http://www.mii.lt/NMP, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.