Pradžia EN

Pareiškėjams

Projektų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai

Projekto paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

Paraiškoje planuojamus rezultatus reglamentuojantys dokumentai

Su išlaidų sąmatos rengimu susiję dokumentai

Trumpalaikių tyrimų sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse kvietimo teikti paraiškas informacinio renginio medžiaga