Pradžia EN

Vykdomų projektų rezultatai

Skatiname mokslininkų grupes, vykdančias sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirtus projektus, teikti informaciją apie gaunamus pagrindinius ir viešai skelbiamus rezultatus, kuriais operatyviai galėtų pasinaudoti valstybės valdymo, viešosios politikos institucijos, privatus sektorius ir visuomenė.

Rezultatai – tai konkretų adresatą turinčios moksliniais tyrimais grįstos išvados, rekomendacijos, pasiūlymai, studijos, metodai, technologiniai sprendimai ir kitos rezultatus pristatančios formos ir būdai dėl COVID-19 sukeltų padarinių šalinimo ar minimizavimo.

Laukiame projektų rezultatų!

Pavadinimas ir sutarties Nr. 
Projekto vadovas(-ė)
Mokslo sritis
Mokslo kryptis
Rezultatai ir paskelbimo data
         
         

Vykdomi projektai ir jų santraukos skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade „Spektras“ (rasti galima pasirinkus bent šiuos du filtrus: ‚Valstybės užsakymai‘ (pasirenkant ‚Tyrimai, skirti parengti sprendimus dėl COVID-19 padarinių‘) ir ‚Vykdomi projektai‘).