Pradžia EN

Vykdomų projektų rezultatai

Skatiname mokslininkų grupes, vykdančias sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirtus projektus, teikti informaciją apie gaunamus pagrindinius ir viešai skelbiamus rezultatus, kuriais operatyviai galėtų pasinaudoti valstybės valdymo, viešosios politikos institucijos, privatus sektorius ir visuomenė.

Rezultatai – tai konkretų adresatą turinčios moksliniais tyrimais grįstos išvados, rekomendacijos, pasiūlymai, studijos, metodai, technologiniai sprendimai ir kitos rezultatus pristatančios formos ir būdai dėl COVID-19 sukeltų padarinių šalinimo ar minimizavimo.

Laukiame projektų rezultatų!

Pavadinimas, vadovas(-ė), sutarties Nr.

Mokslo sritis, kryptis(-ys)

Rezultatai ir paskelbimo data

COVID-19 infekcija Lietuvoje: modeliavimas ir socioekonominių padarinių analizė
dr. Olga Štikonienė

S-COV-20-4

Gamtos mokslai

  • Matematika

COVID-19 infekcijos Lietuvoje prognozės

Atnaujinama nuolatos

Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas (COPOVAL)

S-COV-20-13

Socialiniai mokslai

  • Politikos mokslai

COPOCAL projekto rezultatai

Paskelbta 2020 m.

COVID-19 pasekmės visuomenės saugumui: grėsmės ir naujos galimybės
dr. Diana Janušauskienė

S-COV-20-26

Socialiniai mokslai

  • Sociologija
  • Ekonomika

Apibendrinti 2020 m. liepos 24–31 d. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos (CAWI) rezultatai

Parengta: 2020-09-29

Vykdomi projektai ir jų santraukos skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade „Spektras“ (rasti galima pasirinkus bent šiuos du filtrus: ‚Valstybės užsakymai‘ (pasirenkant ‚Tyrimai, skirti parengti sprendimus dėl COVID-19 padarinių‘) ir ‚Vykdomi projektai‘).