Pradžia EN

Pareiškėjams

Projektų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai

Visoms paraiškoms galiojantys paraiškos teikimo ir vertinimo dokumentai

Mokslo projekto paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

Sklaidos projekto paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

Paraiškoje planuojamus rezultatus reglamentuojantys dokumentai

Su išlaidų sąmatos rengimu susiję dokumentai

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos IX kvietimo teikti paraiškas informacinio renginio medžiaga

 

Projektų vykdymo patirtys: