Pradžia EN

Tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašas

Lietuvos mokslo taryba parengė Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašą (Aprašas), kuris nustato mokslo ir studijų institucijų tyrėjų visų karjeros pakopų privalomas kompetencijas, taip pat karjeros pakopų pageidautinas kompetencijas.

Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų visų karjeros pakopų kompetencijos nustatomos siekiant:

  • stiprinti Lietuvos tyrėjų potencialą bei integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę;
  • paskatinti mokslo ir studijų institucijas nustatyti tyrėjų kompetencijų ugdymo prioritetus ir formuoti institucines žmogiškųjų išteklių strategijas;
  • skatinti nacionaliniu ir instituciniu lygmeniu tyrėjų konkurencingumo augimą ir karjeros (profesinio tobulėjimo) galimybes bendroje mokslinių tyrimų srities karjeros sistemoje.

Aprašo nuostatos yra privalomos organizuojant konkursus ir vykdant atestavimą į mokslo ir studijų institucijų dėstytojų (profesoriaus, docento, asistento, jaunesniojo asistento) ir mokslo darbuotojų (vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, mokslininko stažuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo) pareigas.