Pradžia EN

Teisė ir finansai

 


Finansinės ataskaitos teikimas 

 • Reikalavimus atitinkančios išlaidos 
 • Biudžeto kategorijos 
 • Personalo išlaidų apskaičiavimo metodologija
 • Darbo laiko deklaravimas 

Paraiškos rengimas ir teikimas 

 • Minimalios dalyvavimo sąlygos
 • Finansavimo intensyvumas
 • Intelektinė nuosavybė

 


Dotacijos susitarimo rengimas  

 • Konsorciumo susitarimas
 • Dotacijos susitarimas 

Projekto vykdymas 

 • Įrašų, patvirtinamųjų dokumentų saugojimas
 • Dotacijos susitarimo pakeitimai
 • Ataskaitų teikimas
 • Rezultatų sklaida ir naudojimas
 • Biudžeto lėšų perkėlimai

Projektų finansavimo formos 

 • Faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimas 
 • Fiksuotieji vieneto įkainiai (angl. – unit costs) 
 • Fiksuotosios sumos (angl. – lump sums) 
 • Finansavimas pagal fiksuotąją normą (angl. – flat-rate financing) 

Projekto pabaigos etapas
 • Galutinės ataskaitos teikimas
 • Dotacijos mokėjimai
 • Patikros, peržiūros, auditai ir tyrimai

Naudinga informacija:

Europos Komisijos prezentacijos: 

Jeigu norite sužinoti daugiau apie teisės ir finansų aspektus programoje susisiekite su šios srities NCP Aiga Jonele, tel. 8 608 90667, e. p. aiga.jonele@lmt.lt ir suteiksime kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams.