Pradžia EN

Jungtinis tyrimų centras

Jungtinis tyrimų centras (angl. Joint Research Centre, JRC) – Europos Komisijos Generalinis direktoratas, kuris  Europos Bendrijos šalims teikia mokslinę ir konsultacinę pagalbą, bei nepriklausomą ekspertinę nuomonę, kuriant, formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) politiką bei vykdant stebėseną.

Jungtinis tyrimų centrą sudaro 7 mokslo institutų tinklas, kuris vykdo mokslinius tyrimus ES aktualių klausimų tematikomis. JRC yra Europos Komisijos dalis ir JRC veikia kaip visos ES mokslo ir technologijų informacijos centras. 

JTC struktūra: 7 mokslinių tyrimų institutai 5 ЕS valstybėse narėse

  • Etaloninių medžiagų ir matavimų institutas IRMM (Geelas, Belgija)
  • Transuraninių elementų institutas ITU (Karlsruhe, Vokietija; Ispra, Italija)
  • Energetikos ir transporto institutas IET (Petenas, Nyderlandai; Ispra, Italija)
  • Piliečių gynimo ir saugumo institutas IPSC (Ispra, Italija)
  • Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi institutas IES (Ispra, Italija)
  • Sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos institutas IHCP (Ispra, Italija)
  • Perspektyvių technologijų studijų institutas IPTS (Sevilija, Ispanija)

Naudinga informacija:

Informaciją  teikia NCP Aurelija Povilaikė, tel. 8 608 90639, e. p. aurelija.povilaike@lmt.lt.