Pradžia EN

Europos inovacijų taryba (EIC)

Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) tikslas – nustatyti, išvystyti ir panaudoti pažangias ir revoliucingąsias inovacijas (įskaitant technologijas), taip pat remti greitą inovatyvių įmonių plėtrą ES ir tarptautiniu lygmeniu, pradedant nuo idėjų iki rinkos.

Europos inovacijų taryba teikia tiesioginę prie poreikių pritaikytą paramą novatoriams pagal tris pagrindines finansavimo priemones patvirtintas darbo programoje (angl. EIC Work Programme 2023): „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder), „Pereiga“ (angl. EIC Transition) ir „Akceleratorius“ (angl. EIC Accelerator).

Priemonės yra atviros pagal principą „iš apačios į viršų“ (angl. OPEN) visų mokslo sričių, visų sektorių technologijų ir taikmenų inovacijoms. Kartu sudaryta sąlygos tikslinei paramai (angl. CHALLENGES) atsirandančioms proveržio ar revoliucingosioms technologijoms, kurių reikšmė gali būti strateginė.

EIC Pathfinder priemonėje yra teikiamos dotacijos ankstyviems technologijų kūrimo etapams, rizikingiems pažangiausiems projektams, kuriuose nagrinėjamos naujos tarpdisciplininės sritys, siekiant išvystyti potencialiai radikalias inovatyvias ateities technologijas.

Priemonė atvira visiems novatorių tipams, universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių, ypač startuolių, mažų ir vidutinių įmonių atstovams. 

  • Technologinės parengties lygmuo (TRL): 1-4.
  • Dotacijos dydis – 3-4 milijonai eurų.
  • Maksimalus finansavimo intensyvumas – 100 %.

Paraiškas gali teikti ≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse, išimtinais atvejais darbo programoje gali būti kvietimai kuriuos teikia vienas pareiškėjas ar mažas konsorciumas(du partneriai, kai nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse). 

 Detalesnė informacija apie EIC Pathfinder priemonę pateikiama šiame dokumente „EIC Pathfinder atmintinė“.

EIC Transition veikla yra įgyvendinama, siekiant padėti novatoriams plėtoti komercinio vystymosi kelią, pvz., demonstracinę veiklą ir galimybių studijas, kad būtų galima įvertinti verslo modelius ir remti atžalinių įmonių ir startuolių steigimą. Tai nauja priemonė skirta pereigai ankstesnių „Horizontas 2020” ar „Europos horizontas“ finansuotų/-jamų projektų rezultatų į aukštesnį technologinės parengties lygmenį. Svarbu žinoti: Darbo programoje yra nustatytas konkretus ankstesnių „Horizontas 2020”, „Europos horizontas“ kvietimų sąrašas, kurių finansuojamus projektų rezultatus kviečiama plėtoti.

  • Technologinės parengties lygmuo (TRL): 4-5/6.
  • Dotacijos dydis – iki 2,5 milijonų eurų.
  • Maksimalus finansavimo intensyvumas – 100 %.

Paraiškas gali teikti vienas pareiškėjas (universitetas, mokslinių tyrimų organizacija, įmonė, ypač startuolis, maža  ir vidutinė  įmonė) arba nedidelis konsorciumas (2-5 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse).

Detalesnė informacija apie EIC Transition priemonę pateikiama šiame dokumente „EIC Transition atmintinė“ .

EIC Accelerator padeda toliau plėtoti proveržio (TRL 5/6-8) ir diegti rinkoje (TRL 9) inovacijas (pvz., nuo demonstravimo, vartotojų testavimo, ikiprekybinės gamybos, įskaitant veiklos plėtimą). Pagal priemonę teikiamas mišrusis finansavimas (t. y. dotacijos nuo 0,5 iki 2,5 milijonų eurų TRL 5/6-8 veikloms (70 % finansavimo intensyvumu) ir/ar investicija į nuosavą kapitalą nuo 0,5 iki 15,0 milijonų eurų). Finansavimo derinys ir apimtis pritaikyti įmonės poreikiams, jos dydžiui ir stadijai, technologijų / inovacijų pobūdžiui ir inovacijų ciklo trukmei. Priemonė atvira mažų ir vidutinių įmonių atstovams. Tik investiciją į kapitalą gali būti skiriama mažos kapitalizacijos vidutinėms įmonėms t. y. kai įmonėje mažiau nei 500 darbuotojų (angl. small mid-caps).

  • Technologinės parengties lygmuo (TRL): 5/6-9.
  • Dotacijos dydis – nuo 0,5 iki 2,5 milijonų eurų, maksimalus finansavimo intensyvumas - 70 %, kai TRL 5/6-8.
  • Investicija į kapitalą – nuo 0,5 iki 15 milijonų eurų, kai TRL 9.

Paraiškas gali teikti vienas pareiškėjas (startuolis, maža  ir vidutinė  įmonė, arba išimtinai tik TRL 9 veiklai investicijai į nuosavą kapitalą – mažos kapitalizacijos vidutinė įmonė).

Kvietimai:

Svarbu žinoti:

EIC Accelerator trumposios paraiškos teikiamos nuolat, kai tik jos parengiamos dirbtinio intelekto platformoje čia. Paraiška rengiama e. erdvėje, kuri turi sąsajas su duomenų bazėmis svarbiomis novatoriams t. y. paraiškoje rašoma informacija lyginama su aukšto lygio mokslinių publikacijų bei patentų duomenimis. Kartu su paraiška teikiama papildoma grafinė pranešimo medžiaga ir video būdu pristatoma komandos motyvacija bei vizija.

Gavus EIC Accelerator trumposios paraiškos ekspertų teigiamą vertinimą, pareiškėjas kviečiamas parengti išsamų verslo planą (ilgoji paraiška) pagal elektroninėje erdvėje pateiktas inovacijų vadybos metodikas. Šį interaktyvų verslo planą vertina trys ekspertai ir tik visų jų teigiamas vertinimas atveria įmonėms kvietimą dalyvauti interviu procese ir sulaukti šešių ekspertų siūlomo galutinio vertinimo rezultato.

EIC Accelerator ilgoji paraiška teikiama EIC darbo programoje nurodytomis kvietimų datomis pagal vieną iš siūlomų darbo programoje schemų pasirinktinai „iš apačios į viršų“ (angl. OPEN) arba tikslinės paramos (angl. CHALLENGES).

Informaciją teikia NCP Donata Pečiukėnienė, donata.peciukeniene@lmt.lt, 8 684 03 242.

Atstovas „Europos horizonto“ komitete:

Raimondas Martinavičius (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija), tel. 370 689 20266, e. p. raimondas.martinavicius@eimin.lt

Ekspertai „Europos horizonto“ komitete: