Pradžia EN

Europos inovacijų ekosistemos (EIE)

Europos Inovacijų Ekosistemos (angl. European Innovation Ecosystem, toliau - EIE) programa siekiama sukurti labiau susietas ir veiksmingesnes inovacijų ekosistemas, kurios padėtų didinti įmonių mastą ir inovacijų dėka skatintų spręsti svarbius visuomeninius iššūkius. Europos Inovacijų Ekosistemos programos remiamos veiklos papildo Europos Inovacijų Tarybos (EIC) ir Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) vykdomus veiksmus, „Europos horizonto“ programos  veiklą, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens bei kitas iniciatyvas.

EIE Darbo programą sudaro veiksmai, orientuoti į dvi kryptis: CONNECT ir INNOVSMES:

  • Pagal CONNECT kryptį siekiama sukurti tarpusavyje susijusias ir įtraukias inovacijų ekosistemas visoje Europos Sąjungoje (ES). Tam reikia išnaudoti nacionalinių, regioninių ir vietos ekosistemų privalumus ir skatinti visų suinteresuotųjų subjektų ir teritorijų dalyvavimą. Siekiama stiprinti tinklų jungtis, sudarant palankesnes sąlygas tvariam verslo augimui ir kolektyviai sprendžiami visuomenės uždaviniai (pv., ekologiniai, skaitmeniniai). Pagrindinis šios krypties tikslas - spartinti ir stiprinti inovacijas Europos inovacijų ekosistemose visoje ES ir mažinti inovacijų atotrūkį, kaip nurodyta Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje.
  • Pagal INNOVSMES kryptį, daugiausia dėmesio skiriama Europos novatoriškų mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) partnerystės rėmimui. Tikslas - padėti šioms novatoriškoms MVĮ stiprinti jų mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, didinti jų produktyvumą, padedant įmonėms veiksmingai integruotis į pasaulines vertės grandines. Be to, šia iniciatyva siekiama palengvinti šių MVĮ patekimą į naujas rinkas.

Kvietimai teikti paraškas

Planuojama finansuoti iš viso 4 projektus (vienam projektui planuojama skirti suma – 1 mln. EUR). Pareiškėjai turėtų nustatyti sritis, kuriose būtų galimas novatoriškų sprendimų atsiradimas, sukurti eksperimentinę erdvę, įgyvendinti veiksmų planą ir nustatyti teisines, reguliavimo, fiskalines, technines bei veiklos prielaidas ar kliūtis, padedančias politikos formuotojams skatinti tolesnes inovacijas.

Planuojama finansuoti iš viso 4 projektus (vienam projektui planuojama skirti suma – 1 mln. EUR). Specializuotų konsultavimo paslaugų teikėjai turėtų turėti specializuotų žinių savo sektoriuje, išmanyti rinkos galimybes, viešųjų pirkimų procedūras, turėti techninį pasirengimą ir ryšių su inovatyviomis MVĮ ir pradedančiosiomis įmonėmis. Jie taip pat turėtų žinoti apie EIC ir EIT, taip pat kitus ES ir nacionalinius tinklus (Enterprise Europe Network, Startup Europe ir kt.).

Planuojama finansuoti iš viso 6 projektus (vienam projektui planuojama skirti suma – nuo 8 iki 12 mln. EUR). Kvietimo tikslas – suteikti paramą strategiškai orientuotoms ilgalaikėms programoms ir veiksmų planams. Siekiama, kad valdžios institucijos, atsakingos už nacionalinę, regioninę ar vietos inovacijų politiką ir programas, bendradarbiaudamos su privačiuoju sektoriumi ir mokslinių tyrimų ir inovacijų subjektais, galėtų įgyvendinti bendrą inovacijų kūrimo ir diegimo veiklą. Galutinis tikslas – spręsti ES, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens uždavinius.

Svarbu! Skelbiamas kvietimo teikti paraiškas Interconnected Innovation Ecosystems (2023.3) (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01) informacinės dienos renginio įrašas ir pranešimas

 

Naudinga informacija

 

Kontaktai

NCP Donata Pečiukėnienė,  tel. +370 684 03 242, e.p. donata.peciukeniene@lmt.lt