Pradžia EN

Pirmininko įsakymai bei nutarimai

Rasta rezultatų: 488
2010-03-29
Nutarimas
VII-36
Galioja

DĖL PARAMOS MOKSLO RENGINIAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010-03-29
Nutarimas
VII-35
Galioja

DĖL PARAMOS AKADEMINĖMS ASOCIACIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010-03-29
Nutarimas
VII-34
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2010-01-25
Nutarimas
VII-32
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 8 D. NUTARIMO NR. VII-15 „DĖL NACIONALINĖS LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010-01-25
Nutarimas
VII-31
Galioja

DĖL PARAMOS DĖSTYTOJŲ, MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS, DALYVAVIMUI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE UŽSIENYJE IR DĖSTYMUI UŽSIENIO MOKSLINĖSE INSTITUCIJOSE SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010-01-25
Nutarimas
VII-30
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. VII-22 „DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009-12-21
Nutarimas
VII-27
Galioja

DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERISTETO TEOLOGIJOS KRYPTIES DOKTORANTŪROS KOMISIJOS PATVIRTINIMO

2009-12-21
Nutarimas
VII-26
Galioja

DĖL STIPENDIJŲ FONDO (SCIEX) PRIEŽIŪROS GRUPĖS PATVIRTINIMO

2009-12-21
Nutarimas
VII-25
Galioja

DĖL VISUOTINĖS DOTACIJOS PRIEMONĖS GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PATVIRTINIMO

2009-12-21
Nutarimas
VII-24
Galioja

DĖL NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI NACIONALINIAM SAUGUMUI“ VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO

2009-12-21
Nutarimas
VII-23
Galioja

DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU MOKSLINIAIS TYRIMAIS, PERĖMIMO

2009-12-21
Nutarimas
VII-22
Galioja

DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009-10-12
Nutarimas
VII-21
Galioja

DĖL PARAMOS DĖSTYTOJŲ, MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS, DALYVAVIMUI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE UŽSIENYJE IR DĖSTYMUI UŽSIENIO MOKSLINĖSE INSTITUCIJOSE SKYRIMO 2009 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009-10-12
Nutarimas
VII-20
Galioja

DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2009-10-12
Nutarimas
VII-19
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTŲ GRUPĖS AKADEMINĖS ETIKOS KLAUSIMAIS

2009-10-10
Nutarimas
VII-18
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 8 D. NUTARIMO NR. VII-15 „DĖL NACIONALINĖS LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009-06-01
Nutarimas
VII-17
Galioja

DĖL PARAMOS STUDENTŲ SĄJUNGOMS IR ORGANIZACIJOMS, DĖSTYTOJŲ, MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ ORGANIZACIJOMS, STUDENTŲ MOKSLINĖMS DRAUGIJOMS IR KITOMS ASOCIACIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2009-06-01
Nutarimas
VII-16
Galioja

DĖL NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2009-05-08
Nutarimas
VII-15
Galioja

DĖL NACIONALINĖS LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2009-02-02
Nutarimas
VII-9
Galioja

Dėl Valstybės stipendijų mokslininkams konkurso

2008-08-27
Nutarimas
VII-3
Galioja

Dėl ir Lietuvos mokslo tarybos administracijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10