Pradžia EN

Pirmininko įsakymai bei nutarimai

Rasta rezultatų: 488
2012-03-27
Įsakymas
V-77
Negalioja

Dėl jungtinės mokslinių tyrimų programos „kultūrų sankirtos“ (HERA) paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-01-30
Nutarimas
VII-99
Galioja

DĖL Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. sausio 17 d. nutarimO Nr. VII-61 „Dėl Paramos mokslinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

2012-01-30
Nutarimas
VII-98
Galioja

dėl LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. VII-57 „DĖL PARAMOS MOKSLO RENGINIAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

2012-01-30
Nutarimas
VII-97
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. SAUSIO 2 D. NUTARIMO Nr. VII-91 „DĖL NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012-01-30
Nutarimas
VII-96
Galioja

DĖL lietuvos mokslo tarybos ĮSIJUNGIMO Į TARPTAUTINES nacionalinių mokslo programų koordinavimo INICIATYVAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-01-30
Nutarimas
VII-95
Galioja

DĖL MOKSLININKŲ GRUPIŲ TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR VERTINIMO

2012-01-30
Nutarimas
VII-94
Galioja

DĖL APELIACIJŲ DĖL MOKSLO (SKLAIDOS) PROJEKTŲ AR ATASKAITŲ ĮVERTINIMO TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-01-30
Nutarimas
VII-93
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo TARYBOS DARBO REGLAMENTO iX SKYRIAUS PAKEITIMO

2012-01-30
Nutarimas
VII-100
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 16 D. NUTARIMO NR. VII-71 „DĖL minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO

2012-01-17
Įsakymas
V-16
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. vasario 1 d. įsakymo nr. V-14 „Dėl atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2012-01-05
Įsakymas
V-5
Negalioja

„Dėl BIODIVERSA2 programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2012-01-02
Nutarimas
VII-91
Galioja

DĖL NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011-12-19
Nutarimas
VII-90
Galioja

DĖL dvišaliO (trišalio) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje įgyvendinimo TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

2011-12-12
Nutarimas
VII-89
Galioja

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „PARAMA MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINEI VEIKLAI (VISUOTINĖ DOTACIJA)“ APRAŠO PATVIRTINIMO

2011-11-28
Įsakymas
V-199
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų finansavimo ir administravimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo

2011-11-21
Nutarimas
VII-85
Galioja

DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBŲ TECHNINIŲ UŽDUOČIŲ, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PASLAUGŲ IR JŲ VYKDYTOJŲ PARINKIMO TVARKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

2011-11-21
Nutarimas
VII-84
Galioja

DĖL Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašO PaTVIRTINIMO

2011-11-21
Nutarimas
VII-83
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS DARBO REGLAMENTO 51 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO

2011-11-21
Įsakymas
V-192
Galioja

Dėl Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos paraiškas, 2011 metų aprašo ir Lėšų skyrimo sutarties formos patvirtinimo

2011-11-09
Įsakymas
V-182
Galioja

Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo patvirtinimo

2011-09-19
Nutarimas
VII-82
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO Nr. vii-67 „Dėl LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO COST PROGRAMOJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011-09-19
Nutarimas
VII-81
Galioja

dėl nacionalinių mokslo programų įgyvendinimo iki 2011 m. gruodžio 31 d.

2011-09-19
Nutarimas
VII-80
Galioja

DĖL SKLAIDOS PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS aprašo PATvirtinimo

2011-09-19
Nutarimas
VII-79
Galioja

DĖL mokslO PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS aprašo PATvirtinimo

2011-09-19
Nutarimas
VII-78
Galioja

Dėl LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO Nr. vii-56 „DĖL Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009–2015 metŲ programos ĮGYVENDINIMO tvarkos aprašo PATvirtinimo“ PAKEITIMO

2011-09-19
Nutarimas
VII-77
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. SPALIO 25 D. NUTARIMO Nr. vii-50 „Dėl mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo tvarkos aprašo PATvirtinimo“ PAKEITIMO

2011-06-06
Nutarimas
VII-75
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO

2011-05-30
Įsakymas
V-74
Galioja

Dėl Projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011-05-18
Įsakymas
V-66
Galioja

Dėl Paramos mokslinėms išvykoms, vykdomoms pagal projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1 priemonę „Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“ skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011-05-16
Nutarimas
VII-73
Galioja

DĖL NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „SVEIKAS IR SAUGUS MAISTAS“ VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO

2011-05-16
Nutarimas
VII-72
Galioja

DĖL NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „LIETUVOS EKOSISTEMOS: KLIMATO KAITA IR ŽMOGAUS POVEIKIS“ VYKDYMO GRUPĖS NARIO PAKEITIMO

2011-05-16
Nutarimas
VII-71
Galioja

DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10