Pradžia EN

Pirmininko įsakymai bei nutarimai

Rasta rezultatų: 488
2012-12-19
Įsakymas
V-344
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, nuostatų“ pakeitimo

2012-12-17
Nutarimas
VII-128
Galioja

DĖL ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMŲ METINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-12-17
Nutarimas
VII-127
Galioja

DĖL LIETUVOS INSTITUCIJŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROSE INICIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-12-17
Nutarimas
VII-126
Galioja

DĖL PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU TYRĖJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS PAŽEIDIMAIS, NAGRINĖJIMO LIETUVOS MOKSLO TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-12-17
Nutarimas
VII-125
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. SAUSIO 2 D. NUTARIMO NR. VII-91 „DĖL NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-12-17
Nutarimas
VII-124
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. VII-89 „DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. VP1-3.1-ŠMM-07-K „PARAMA MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINEI VEIKLAI (VISUOTINĖ DOTACIJA)“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

2012-12-17
Nutarimas
VII-122
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. SPALIO 1 D. NUTARIMO NR. VII-116 DALINIO PAKEITIMO

2012-11-09
Nutarimas
VII-120
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. VII-80 „DĖL SKLAIDOS PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-11-09
Nutarimas
VII-119
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. VII-56 „DĖL NACIONALINĖS LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-11-09
Nutarimas
VII-118
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. VII-57 „DĖL PARAMOS MOKSLO RENGINIAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-11-07
Nutarimas
VII-117
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. VII-25 „DĖL VISUOTINĖS DOTACIJOS PRIEMONĖS GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-10-01
Nutarimas
VII-116
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 21 D. NUTARIMO NR. VII-84 „DĖL DOKTORANTŲ STIPENDIJŲ UŽ AKADEMINIUS PASIEKIMUS IR PARAMOS DOKTORANTŲ AKADEMINĖMS IŠVYKOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-10-01
Nutarimas
VII-115
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. VIII-79 „Dėl mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2012-10-01
Nutarimas
VII-114
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. SPALIO 25 D. NUTARIMO NR. VII-50 „DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-10-01
Nutarimas
VII-113
Galioja

DĖL DIDŽIAUSIŲ LEISTINŲ PAREIGYBIŲ VALANDINIŲ ATLYGIŲ PATVIRTINIMO

2012-10-01
Nutarimas
VII-111
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. VII-89 „DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. VP1-3.1-ŠMM-07-K „PARAMA MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINEI VEIKLAI (VISUOTINĖ DOTACIJA)“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-09-19
Nutarimas
VII-110
Galioja

DĖL PROVERŽIO IDĖJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-09-19
Įsakymas
V-217
Galioja

Dėl M-ERA.NET programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-07-17
Nutarimas
VII-108
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. VII-89 „DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. VP1-3.1-ŠMM-07-K „PARAMA MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINEI VEIKLAI (VISUOTINĖ DOTACIJA)“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012-06-25
Nutarimas
VII-107
Galioja

DĖL PARAMOS PASKELBTI MOKSLINIUS STRAIPSNIUS IR IŠLEISTI KNYGAS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-05-07
Nutarimas
VII-104
Galioja

DĖL PARAMOS SKYRIMO PAREIŠKĖJAMS, RENGUSIEMS EUROPOS SĄJUNGOS 7-OSIOS BENDROSIOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS IR DEMONSTRACINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PARAIŠKAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012-05-07
Nutarimas
VII-103
Galioja

DĖL UŽSIENYJE ĮGYTŲ MOKSLO (MENO) DAKTARO LAIPSNIŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2012-05-07
Nutarimas
VII-102
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOkslinės veiklos etikos principų patvirtiniMO

2012-04-24
Įsakymas
V-112
Galioja

Dėl Fiksuotų stipendijų, teikiamų pagal projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1 veiklą „Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-03-29
Įsakymas
V-81
Galioja

Dėl paramos mokslinėms išvykoms, vykdomoms pagal projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1. priemonę „Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“ skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10