Pradžia EN

Pirmininko įsakymai bei nutarimai

Rasta rezultatų: 488
2013-12-16
Nutarimas
VIII-11
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-125 "Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. sausio 2 d. nutarimo Nr. VII-91 "Dėl Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinto Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo

2013-10-07
Nutarimas
VIII-7
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. VII-34 "Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

2013-10-07
Nutarimas
VIII-6
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-116 "Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. VII-84 "Dėl Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinto Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo

2013-07-25
Nutarimas
VIII-3
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2013 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. VII-136 "Dėl dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

2013-07-25
Nutarimas
VIII-2
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. VII-89 "Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" įgyvendinimo priemonės Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K "Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)" aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2013-07-25
Nutarimas
VIII-1
Galioja

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. VII-25 "Dėl Visuotinės dotacijos priemonės gairių pareiškėjams patvirtinimo" pakeitimo

2013-03-04
Nutarimas
VII-137
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO NR. VII-67 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO COST PROGRAMOJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013-03-04
Nutarimas
VII-136
Galioja

DĖL DVIŠALIO (TRIŠALIO) BENDRADARBIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

2013-03-04
Nutarimas
VII-135
Galioja

DĖL KULTŪRINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR VERTINIMO

2013-02-25
Įsakymas
V-82
Galioja

Dėl BIODIVERSA2 programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-02-05
Įsakymas
V-61
Galioja

Dėl Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-01-21
Nutarimas
VII-134
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 9 D. NUTARIMU NR. VII-119 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. VII-56 „DĖL NACIONALINĖS LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PATVIRTINTO NACIONALINĖS LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO

2013-01-21
Nutarimas
VII-133
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. SPALIO 1 D. NUTARIMU NR. VII-114 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2010 M. SPALIO 25 D. NUTARIMO NR. VII-50 „DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PATVIRTINTO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO

2013-01-21
Nutarimas
VII-132
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 17 D. NUTARIMU NR. VII-125 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. SAUSIO 2 D. NUTARIMO NR. VII-91 „DĖL NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PATVIRTINTO NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10