Pradžia EN

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

„Horizonto 2020“ teminė sritis „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ (angl. Spreading Excellence and Widening Participation) yra skirta Europos Sąjungos (ES) šalims, kurių mokslinių tyrimų ir inovacijų lygio rodikliai mažesni nei 70 proc. ES vidurkio, ir asocijuotoms šalims (AŠ). Šis rodiklis yra sudėtinis, parodantis mokslinių tyrimų pažangą nacionaliniu lygiu, kuriuo remiantis atsiliekančios šalys yra pavadintos plėtros šalimis. „Pažangos sklaidos ir dalyvavimo plėtros“ tikslas – sumažinti mokslo kokybės ir inovacijų atotrūkį tarp Europos šalių.

Plėtros šalys:

  • ES narės: Bulgarija, Čekija, Estija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija
  • Asocijuotos šalys (AŠ): Albanija, Armėnija, Bosnija ir Hercegovina, Farerų salos, Gruzija, Juodkalnija, Makedonija, Moldova, Serbija, Tunisas, Turkija ir Ukraina

Pagrindinės finansavimo priemonės

Tarptautinis pavadinimas

Paskirtis

Paraiškų teikimo sąlygos

Teaming

plėtros šalių regionuose kurti naujus pažangos centrus (Centres of excellence) ar atnaujinti esamus, bendradarbiaujant su aukšto lygio ES ar AŠ mokslinių tyrimų ir inovacijų institucijomis

Projekto koordinatorius turi būti plėtros šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų institucija, partneris – aukšto lygio ES ar AŠ mokslinių tyrimų ir inovacijų institucija (viešojo arba privataus sektoriaus) iš kitos nei koordinatorius šalies. Priemonė dvipakopė – 2 finansavimo etapai: pirmas (Teaming 1) skirtas finansuoti būsimo centro verslo (veiklos) plano parengimą, komandų su aukšto lygio ES ar AŠ institucija (-omis) formavimą; antras (Teaming 2) – centro įkūrimo pradžiai.

Twinning

gerinti mokslo kokybę, vykdant bendras veiklas ir stiprinant partnerystę tarp plėtros šalių ir pažangiausių ES ar AŠ mokslinių tyrimų institucijų

Paraišką gali teikti konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai 3 dalyviai: projekto koordinatorius yra plėtros šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų institucija ir mažiausiai 2 partneriai mokslinių tyrimų ir inovacijų institucijos iš ES ar AŠ. Finansuojamos veiklos: ekspertų vizitai, mokymai, mokslininkų mainai, dalyvavimas seminaruose, konferencijose, bendrų „vasaros mokyklos“ tipo veiklų organizavimas, viešinimo veiklos.

ERA Chairs

įdarbinti aukščiausio lygio mokslininkus plėtros šalių mokslo institucijose

 

Paraiškas gali teikti mokslinių tyrimų institucijos tik iš plėtros šalių. Paraiškoje gali būti tik vienas naudos gavėjas. Finansavimas skiriamas mokslininko ir jo komandos atlyginimui, mokymams, lavinimo veikloms, susitikimams, publikacijų, patentavimo išlaidoms.

Kitos finansavimo priemonės ir jų paskirtis

  • Policy Support Facility – remti nacionalinių ir (ar) regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos kūrimą, įgyvendinimą ir tarptautinį ekspertinį vertinimą.
  • Widening fellowships – mažinti tyrėjų mobilumo netolygumus visoje Europoje, skatinant geriausius mokslininkus vykti dirbti į plėtros šalis. Šios priemonės lėšomis gali būti finansuojamos Marie Skłodowska-Curie individualių stipendijų (MSCA IF) konkursams teiktos paraiškos, jei jose priimančioji institucija yra iš plėtros šalies, paraiškos įvertintos ne mažesniu nei slenkstiniu balu, tačiau nefinansuotos.

Programos biudžetas – 816 mln. eurų.

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas (NCP)

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete 

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: