Pradžia EN

Mokslinių tyrimų infrastruktūros

„Horizonto 2020“ teminės srities „Mokslinių tyrimų infrastruktūros” (angl. Reserach Infrsutructures, including e-infrsutructures) tikslas – aprūpinti Europą pasaulinio lygio infrastruktūromis (įskaitant e-infrastruktūrą), kuriomis galėtų naudotis tyrėjai ir mokslininkai Europoje ir už jos ribų.

2018–2020 m. darbo programoje pabrėžiama būtinybė skatinti ilgalaikį mokslinių tyrimų infrastruktūrų tvarumą bei stiprinti mokslinių tyrimų infrastruktūrų vaidmenį ir poveikį inovacijų grandinėje. Taip pat akcentuojama, kad „Mokslinių tyrimų infrastruktūros” prisideda prie Europos strateginio forumo mokslinėms infrastruktūroms ESFRI (angl. European Strategy Forum on Research Infrastructures) veiksmų plano įgyvendinimo.

Tematikos 

  • Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtra iki ir po 2020 m.
  • Mokslinių tyrimų infrastruktūros ir žmogiškojo kapitalo potencialo skatinimas inovacijų srityje
  • Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas

Biudžetas – 2,2 mlrd. eurų.

Kvietimų teikti paraiškas kalendorius

Aktualūs kvietimai teikti paraiškas

Naudingos nuorodos:

Nacionaliniai atstovai (NCP):

Atstovė „Horizonto 2020“ komitete 

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: