Pradžia EN

Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas

„Horizonto 2020“ teminės srities „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ (angl. Science for and with Society, SwafS) tikslas – plėtoti veiksmingą mokslo ir visuomenės bendradarbiavimą, rasti naujų mokslinės veiklos talentų, derinti pažangų mokslą ir visuomenės sąmoningumą bei atsakomybe.

Teminė sritis „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ skirta apjungti įvairias visuomenės grupes (mokslininkus, bendruomenės narius, politikos formuotojus, verslo atstovus, nevyriausybines organizacijas ir pan.), siekiant, kad mokslinių tyrimų procesas ir numatomi rezultatai derėtų su Europos visuomenių poreikiais, vertybėmis ir lūkesčiais.  

Tematikos

  • Institucinių pokyčių proceso skatinimas ir spartinimas
  • Paramos lyčių lygybei mokslo ir inovacijų politikoje didinimas
  • SwafS partnerysčių teritoriniu lygmeniu plėtra
  • Piliečių mokslinių iniciatyvų tyrimas ir rėmimas
  • SwafS žinių bazės sukūrimas

Biudžetas  462 mln. eurų.

Aktualūs kvietimai teikti paraiškas

Partnerių paieška

Ieškoti SwafS projekto partnerių galima prie kiekvienos tematikos kvietimo. Taip pat – pateikiant partnerių paieškos paraišką.

Naudingos nuorodos

Atstovai „Horizonto 2020“ komitete „Strateginė konfigūracija“:

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete:

Nacionalinis atstovas (NCP):